Sokolovská vodárenská s.r.o.

Rudolec – stavební úpravy vodovodu a kanalizace

Rudolec – stavební úpravy vodovodu a kanalizace Předmětem stavby je nahradit stávající poruchové úseky vodovodu a kanalizace vč. přepojení stávajících přípojek v části obce Rudolec, od č. p. 68 k č. p. 77.   Zhotovitel: Recys-Mach s.r.o., Se sídlem: Citice 1, 356 01 Citice, IČ: 263 44 955 Partneři projektu: Karlovarský kraj

Loket – Tovární ulice

Loket – Tovární ulice Vodovod a tlaková splašková kanalizace, Přípojky – soukromé části Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „Loket – Tovární ulice, Vodovod a tlaková splašková kanalizace, Přípojky – soukromé části“. Jedná se o rekonstrukci vodovodu a novou výstavbu tlakové splaškové kanalizace v ulice Tovární, včetně přípojek.   Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s… Pokračovat ve čtení Loket – Tovární ulice

Publikováno
V rubrikách 2022 Štítky

HLAVNO Odkanalizování obce

HLAVNO Odkanalizování obce Citice Předmětem projektu je odkanalizování Hlavna místní části obce Citice prostřednictvím výstavby gravitační a tlakové kanalizace a odvodu odpadních vod na stávající kanalizační systém obce a čištění v centrální ČOV Citice. Součástí projektu je i napojení zbývajících dosud neodkanalizovaných objektů v obci Citice dle PD.   Zhotovitel: Společnost HLAVNO – odkanalizování obce,… Pokračovat ve čtení HLAVNO Odkanalizování obce

Publikováno
V rubrikách 2022 Štítky

Vodojem Kamenice

Vodojem Kamenice Březová Výstavba vodojemu o objemu 2x 25 m3 v obci Kamenice. Vodojem je navržen jako železobetonový objekt se sedlovou střechou, bude se ze dvou vodních nádrží a předsazené armaturní komory. Do armaturní komory se přesune technologie ATS, která je umístěna ve stávající šachtě. Součástí zakázky je také odpadní potrubí odvádějící vody z přepadu a… Pokračovat ve čtení Vodojem Kamenice

Modernizace chodníku ul. Nádražní

Modernizace chodníku ul. Nádražní Kynšperk nad Ohří Hlavním cílem projektu je vytvořit funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro chodce v Kynšperku nad Ohří. Hlavním výstupem projektu je modernizace chodníků v ulici Nádražní v Kynšperku nad Ohří. Realizací projektu budou odděleny plochy pro jízdu a chůzi. Celková délka navrhovaného úseku v ulici Nádražní je 628 metrů.… Pokračovat ve čtení Modernizace chodníku ul. Nádražní

Josefov, rekonstrukce a intenzifikace ČOV

Josefov, rekonstrukce a intenzifikace ČOV Jedná se o výměnu stávajícího nevyhovujícího principu čištění (biodiskové kontaktní) aktivačním principem aeračním a jeho doplnění provozními objekty mechanického předčištění a kalového hospodářství. Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Kynšperk nad Ohří, odkanalizování Dolních Pochlovic

Kynšperk nad Ohří, odkanalizování Dolních Pochlovic Jedná se o výstavbu tlakové kanalizace v části Kynšperku – Dolních Pochlovic a napojení na stávající městskou kanalizaci a odvedení k čištění splaškových vod na ČOV Kynšperk. Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným