Sokolovská vodárenská s.r.o.

Kynšperk nad Ohří, odkanalizování Dolních Pochlovic

Jedná se o výstavbu tlakové kanalizace v části Kynšperku – Dolních Pochlovic a napojení na stávající městskou kanalizaci a odvedení k čištění splaškových vod na ČOV Kynšperk.

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným