Sokolovská vodárenská s.r.o.

HLAVNO Odkanalizování obce Citice

Předmětem projektu je odkanalizování Hlavna místní části obce Citice prostřednictvím výstavby

gravitační a tlakové kanalizace a odvodu odpadních vod na stávající kanalizační systém obce a čištění v centrální ČOV Citice. Součástí projektu je i napojení zbývajících dosud neodkanalizovaných objektů v obci Citice dle PD.

 

Zhotovitel: Společnost HLAVNO – odkanalizování obce, se sídlem: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, 356 58 Sokolov

Společník 1 – Vedoucí společnosti: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., se sídlem: Chebská 53, 356 58 Sokolov, IČO: 25233866

Společník 2: PVKP stavební, s.r.o., se sídlem Luhovská 1738/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ: 27203964

Partneři projektu:

  • Evropská unie