Sokolovská vodárenská s.r.o.

Josefov, rekonstrukce a intenzifikace ČOV

Josefov, rekonstrukce a intenzifikace ČOV Jedná se o výměnu stávajícího nevyhovujícího principu čištění (biodiskové kontaktní) aktivačním principem aeračním a jeho doplnění provozními objekty mechanického předčištění a kalového hospodářství. Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.