Sokolovská vodárenská s.r.o.

Josefov, rekonstrukce a intenzifikace ČOV

Josefov, rekonstrukce a intenzifikace ČOV Jedná se o výměnu stávajícího nevyhovujícího principu čištění (biodiskové kontaktní) aktivačním principem aeračním a jeho doplnění provozními objekty mechanického předčištění a kalového hospodářství. Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Kynšperk nad Ohří, odkanalizování Dolních Pochlovic

Kynšperk nad Ohří, odkanalizování Dolních Pochlovic Jedná se o výstavbu tlakové kanalizace v části Kynšperku – Dolních Pochlovic a napojení na stávající městskou kanalizaci a odvedení k čištění splaškových vod na ČOV Kynšperk. Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Vintířov, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v sídlišti

Vintířov, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v sídlišti Rekonstrukce stávajícího kanalizačního řadu v části obce Vintířov. Jedná se o výměnu původního technicky nevyhovujícího a zastaralého kanalizačního systému. Stoka „A“ (délky 79,2 m) Stoka „A1“ (délky 88,8 m) Akce byla realizována za podpory Karlovarského kraje

Těšovice, výměna vodovodu na přívodu do obce

Těšovice, výměna vodovodu na přívodu do obce Rekonstrukce vodovodu v Těšovicích, řad: PE100D110 – 492 m PE100D90 – 6 m Akce byla realizována za podpory Karlovarského kraje

Krajková, vodovod Anenská Ves

Krajková, vodovod Anenská Ves Nový vodovodní řád v obci Anenská Ves pro zásobování pitnou vodou. délka 868 m Akce byla realizována za podpory Karlovarského kraje

Citice, výměna vodovodu v trase

Citice, výměna vodovodu v trase Rekonstrukce stávajícího poruchového vodovodu v Citicích délka 343,0 m Akce byla realizována za podpory Karlovarského kraje

Publikováno
V rubrikách 2021 Štítky