Sokolovská vodárenská s.r.o.

Vintířov, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v sídlišti

Rekonstrukce stávajícího kanalizačního řadu v části obce Vintířov. Jedná se o výměnu původního technicky nevyhovujícího a zastaralého kanalizačního systému.

  • Stoka „A“ (délky 79,2 m)
  • Stoka „A1“ (délky 88,8 m)

Akce byla realizována za podpory Karlovarského kraje