Sokolovská vodárenská s.r.o.

Krajková, vodovod Anenská Ves

Nový vodovodní řád v obci Anenská Ves pro zásobování pitnou vodou.

  • délka 868 m

Akce byla realizována za podpory Karlovarského kraje