Sokolovská vodárenská s.r.o.

Vodojem Kamenice Březová

Výstavba vodojemu o objemu 2x 25 m3 v obci Kamenice. Vodojem je navržen jako železobetonový objekt se sedlovou střechou, bude se ze dvou vodních nádrží a předsazené armaturní komory. Do armaturní komory se přesune technologie ATS, která je umístěna ve stávající šachtě. Součástí zakázky je také odpadní potrubí odvádějící vody z přepadu a vypouštěcího potrubí z vodojemu, zaústěné mimo areál studní.

 

Zhotovitel: BAUPORT – RECYS MECH, Se sídlem:  Březová, Smetanova 155, 356 01, IČ: 29077516

Partneři projektu:

  • MZE – ministerstvo zemědělství – Program 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“

  • Kraj DVEA – drobné vodohospodářské ekologické akce