Sokolovská vodárenská s.r.o.

Modernizace chodníku ul. Nádražní Kynšperk nad Ohří

Hlavním cílem projektu je vytvořit funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro chodce v Kynšperku nad Ohří. Hlavním výstupem projektu je modernizace chodníků v ulici Nádražní v Kynšperku nad Ohří.

Realizací projektu budou odděleny plochy pro jízdu a chůzi. Celková délka navrhovaného úseku v ulici Nádražní je 628 metrů. Realizace projektu je v intravilánu města.

Město Kynšperk nad Ohří dne 19.05.2022 obdržel rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 3 612 403,47Kč z Integrovaného operačního programu v rámci výzvy „MAS SOKOLOVSKO – IROP – ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VI“

V ulici Nádražní bude provedena kompletní oprava místní komunikace III. třídy v celé její délce od vlakového nádraží až po lávku přes řeku Ohři. V rámci této opravy bude provedena i modernizace chodníku podél této komunikace. Jedná se o nejkratší a přímou pěší komunikaci od vlakového nádraží
směrem do centra města, kde se nachází veškerá infrastruktura. Modernizací chodníku bude vytvořena bezpečná komunikace pro pěší, kteří přijíždí do Kynšperka nad Ohří vlakem. Modernizace
bude provedena tak, že chodníky budou zachovány ve stávající šířce a budou barevně zvýrazněny prvky pro bezbariérové užívání chodníků (reliéfní dlažby), kterými budou provedeny varovné a signální pásy, čímž se zvýší bezpečnost chodců s omezenou orientací a pohyblivostí. Chodník bude proveden z betonových prvků – dlažeb a obrub v barevném odstínu šedé. V rámci modernizace dojde i k obnově veřejné zeleně.

Partneři projektu:

  • Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r. o.
  • Sokolovská Vodárenská s.r.o.
  • Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace