Sokolovská vodárenská s.r.o.

Loket – Tovární ulice

Vodovod a tlaková splašková kanalizace, Přípojky – soukromé části

Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „Loket – Tovární ulice, Vodovod a tlaková splašková kanalizace, Přípojky – soukromé části“. Jedná se o rekonstrukci vodovodu a novou výstavbu tlakové splaškové kanalizace v ulice Tovární, včetně přípojek.

 

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308

Partneři projektu:

  • Evropská unie