Sokolovská vodárenská s.r.o.

Rudolec – stavební úpravy vodovodu a kanalizace

Rudolec – stavební úpravy vodovodu a kanalizace Předmětem stavby je nahradit stávající poruchové úseky vodovodu a kanalizace vč. přepojení stávajících přípojek v části obce Rudolec, od č. p. 68 k č. p. 77.   Zhotovitel: Recys-Mach s.r.o., Se sídlem: Citice 1, 356 01 Citice, IČ: 263 44 955 Partneři projektu: Karlovarský kraj

Loket – Tovární ulice

Loket – Tovární ulice Vodovod a tlaková splašková kanalizace, Přípojky – soukromé části Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „Loket – Tovární ulice, Vodovod a tlaková splašková kanalizace, Přípojky – soukromé části“. Jedná se o rekonstrukci vodovodu a novou výstavbu tlakové splaškové kanalizace v ulice Tovární, včetně přípojek.   Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s… Pokračovat ve čtení Loket – Tovární ulice

Publikováno
V rubrikách 2022 Štítky

HLAVNO Odkanalizování obce

HLAVNO Odkanalizování obce Citice Předmětem projektu je odkanalizování Hlavna místní části obce Citice prostřednictvím výstavby gravitační a tlakové kanalizace a odvodu odpadních vod na stávající kanalizační systém obce a čištění v centrální ČOV Citice. Součástí projektu je i napojení zbývajících dosud neodkanalizovaných objektů v obci Citice dle PD.   Zhotovitel: Společnost HLAVNO – odkanalizování obce,… Pokračovat ve čtení HLAVNO Odkanalizování obce

Publikováno
V rubrikách 2022 Štítky

Vodojem Kamenice

Vodojem Kamenice Březová Výstavba vodojemu o objemu 2x 25 m3 v obci Kamenice. Vodojem je navržen jako železobetonový objekt se sedlovou střechou, bude se ze dvou vodních nádrží a předsazené armaturní komory. Do armaturní komory se přesune technologie ATS, která je umístěna ve stávající šachtě. Součástí zakázky je také odpadní potrubí odvádějící vody z přepadu a… Pokračovat ve čtení Vodojem Kamenice

Modernizace chodníku ul. Nádražní

Modernizace chodníku ul. Nádražní Kynšperk nad Ohří Hlavním cílem projektu je vytvořit funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro chodce v Kynšperku nad Ohří. Hlavním výstupem projektu je modernizace chodníků v ulici Nádražní v Kynšperku nad Ohří. Realizací projektu budou odděleny plochy pro jízdu a chůzi. Celková délka navrhovaného úseku v ulici Nádražní je 628 metrů.… Pokračovat ve čtení Modernizace chodníku ul. Nádražní

Josefov, rekonstrukce a intenzifikace ČOV

Josefov, rekonstrukce a intenzifikace ČOV Jedná se o výměnu stávajícího nevyhovujícího principu čištění (biodiskové kontaktní) aktivačním principem aeračním a jeho doplnění provozními objekty mechanického předčištění a kalového hospodářství. Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Kynšperk nad Ohří, odkanalizování Dolních Pochlovic

Kynšperk nad Ohří, odkanalizování Dolních Pochlovic Jedná se o výstavbu tlakové kanalizace v části Kynšperku – Dolních Pochlovic a napojení na stávající městskou kanalizaci a odvedení k čištění splaškových vod na ČOV Kynšperk. Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Vintířov, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v sídlišti

Vintířov, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v sídlišti Rekonstrukce stávajícího kanalizačního řadu v části obce Vintířov. Jedná se o výměnu původního technicky nevyhovujícího a zastaralého kanalizačního systému. Stoka „A“ (délky 79,2 m) Stoka „A1“ (délky 88,8 m) Akce byla realizována za podpory Karlovarského kraje

Těšovice, výměna vodovodu na přívodu do obce

Těšovice, výměna vodovodu na přívodu do obce Rekonstrukce vodovodu v Těšovicích, řad: PE100D110 – 492 m PE100D90 – 6 m Akce byla realizována za podpory Karlovarského kraje

Krajková, vodovod Anenská Ves

Krajková, vodovod Anenská Ves Nový vodovodní řád v obci Anenská Ves pro zásobování pitnou vodou. délka 868 m Akce byla realizována za podpory Karlovarského kraje