Sokolovská vodárenská s.r.o.

Kontakt

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ SOKOLOVSKA

Statutární orgán

Ing. Petr Janura
předseda

Kontrolní komise

Václav Mach
člen, okres Citice

František Pešek
člen, okres Šabina

Miloš Matoušek
člen, okres Lomnice